Öğr. Gör. MERAL DEVECİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. MERAL DEVECİ

T: (0282) 250 3304

M mdeveci@nku.edu.tr

W mdeveci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ENGELLİ ÇALIŞMALARI (DR)
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2010-2013
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez:
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU / ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
2010-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU / ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
2008-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SHMYO / ÇOCUK BAKIM VE GENÇLİK HİZMETLERİ
2019-
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2016
Program Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2016
Bologna Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2016
Disiplin komisyonu üyeliğ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Eğitim Öğretim Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Özel Eğitim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEVECİ M., ERGİN D. Y., Özel Eğitim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Algıladıkları MeslekiSosyal Destek ve Mesleki Yetkinlik İnançları Arasındaki İlişki, Asya Öğretim Dergisi, vol. 6, pp. 18-39, 2018.
Özgün Makale
2. DEVECİ M., AHMETOĞLU E., Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin İncelenmesi, Balkan and Near Eastern Journal of Social SciencesBalkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 123-131, 2018.
Özgün Makale EBSCO Research Database,DRJI, DAIJ,SIS,Academic Resource Index- ResearchBib, ESJI,ASOS INDEX
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DEVECİ M., ERCAN Z. G., Resent Researches ın Educatıon, Bölüm: DEVELOPMENT AND EDUCATION OF SENSES IN CHILDREN, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, Irına Koleva, Emin Atasoy, 2018.
Bilimsel Kitap
2. DEVECİ M., COŞKUN İ., Balkan Educational Studies 2017, Bölüm: HAFİF DÜZEY VE ORTA DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Editör: Prof. Dr. Hikmet Asutay, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DEVECİ M., AHMETOĞLU E., Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin İncelenmesi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
2. DEVECİ M., SARIÇAM H., AHMETOĞLU E., Engelli çocuğa sahip ailelerde umut, psikolojik sağlamlık ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişki, 1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (21.12.2017-22.12.2017).
Özet bildiri
3. SARIÇAM H., DEVECİ M., Revize Edilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özellikleri, 1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (21.12.2017-22.12.2017).
Özet bildiri
4. DEVECİ M., COŞKUN İ., Hafif Düzey ve Orta Düzey Zihinsel Engelli Bireylere Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri, 7th International congress of Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
5. ÖZBEK AYAZ C., DEVECİ M., Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının İstihtam Durumları ile Mesleki Doyumlarının Belirlenmesi Namık Kemal Üniversitesi Örneği, 6.Uluslararası Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı (02.05.2015-03.05.2015).
Özet bildiri
6. DEVECİ M., Üniversite Öğrencilerinin Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Tutumları Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği, ELMİS-ER Uluslararası Özel Eğitim Kongresi (19.06.2013-21.06.2013).
Özet bildiri
7. AVCU G., DEVECİ M., Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesine Dair Bir Çalışma Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik Dersi, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DEVECİ M., ÖZBEK AYAZ C., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Tekirdağ Örneği, 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi (25.09.2014-27.09.2014).
Özet bildiri
Aldığı Sertifikalar
GİLLİAM OTİSTİK BOZKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞ, Yer:istanbul, 23.09.2017-23.09.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ´SİHİRLİ ELLER´´SERGİSİ (öğrenci etkinlikleri) , Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, Düzenleyenler:SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, 21.05.2015-22.05.2015.
6. ULUSLARARASI ÇOCUKLUK BİZDE KALSIN ÇALIŞTAYI, Yer:ÇANAKKALE, Düzenleyenler:ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, 02.05.2015-02.05.2015.
ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KONGRESİ, Yer:İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, 25.09.2014-27.09.2014.
EĞİTİMCİ OLARAK: ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 12.06.2014-12.06.2014.
KONUŞMACI OLARAK- TOPLUMSAL AÇIDAN ENGELLİLİK, Yer:TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR EĞİTİM VAKFI, 13.05.2014-13.05.2014.
EĞİTİMCİ OLARAK:MEB ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINA ATANAN SINIF ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ, Yer:TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:MEB, 18.06.2013-28.06.2013.
EĞİTİMCİ OLARAK: TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ HUZUR EVİ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE ÇALIŞAN BAKIM ELAMANLARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM, Yer:TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ, 03.12.2012-07.12.2012.
GELECEĞİN MİMARLARI: ÜSTÜN YETENEKLİLER, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 27.04.2012-27.04.2012.
EĞİTİM SEMİNERİ: 0-6 YAŞ CİNSEL GELİŞİM VE CİNSİYET EĞİTİMİ, 03.03.2012-03.03.2012.